Condicions de venda

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

 Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web de www.moliolirajadell.cat . Els usuaris accepten expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per www.moliolirajadell.cat en el moment en què l’usuari contracti el producte en el qual està interessat. Per tant, l’usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l’usuari declara:

  1. Que és una persona amb capacitat per a contractar major d’edat.
  2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L’usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici de procediment de compra de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador. I un cop, l’usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic, la confirmació dels productes contractats juntament amb les condicions generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l’usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix ​​notificar l’article 99.2 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.

Disponibilitat dels productes. Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, s’informarà immediatament al client i es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver abonat

NATURALESA DEL CONTRACTE

Mitjançant aquest contracte www.moliolirajadell.cat (AGROPECUARIA DE RAJADELL SCCL – F-58270000, amb domicili a  Plaça del Molí S/N.  08256 Rajadell. Telèfon 938369026. Email: info@moliderajadell.org) ven a el client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual www.moliolirajadell.cat subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a www.moliolirajadell.cat el producte especificat a la factura / albarà / comanda. S’entén per “contracte” l’operació de compravenda que s’instrumenta mitjançant aquest document. S’entén per “producte” la mercaderia objecte de compra.

PREU

Els preus dels nostres productes s’expressen en euros i inclouen l’Impost de el Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

moliolirajadell.cat es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar a la pàgina.

PAGAMENT

El pagament del producte s’efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA o MASTERCARD.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies a el protocol SSL. Així, moliolirajadell.cat garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d’acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Igualment, moliolirajadell.cat es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el qual mantingui un litigi respecte a el pagament d’una comanda anterior.

En el moment en que premi el botó “ACCEPTAR” durant la confirmació de la comanda, el banc verifica la validesa de el nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.

moliolirajadell.cat no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D’aquesta manera s’obté una doble protecció contra abusos i fraus.

CANCELACIONS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENTS

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació de l’emissor (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc a el reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l’usuari.

El cost de devolució serà assumit per l’usuari.

Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte. En aquest cas, moliolirajadell.cat es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l’import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres a el telèfon 938369026 o enviant un correu electrònic info@moliderajadell.org L’usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució.

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Moliolirajadell.cat compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis de les empreses de l’ grup que puguin resultar d’interès als nostres clients. Moliolirajadell.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

Moliolirajadell.cat es compromet a no donar-los un altre ús que l’acordat ia no cedir-les ni vendre-les a tercers aliens a les empreses de el grup sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de Moliolirajadell.cat podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@moliderajadell.org

En aquest sentit, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de moliolirajadell.cat (AGROPECUARIA DE RAJADELL SCCL, F-58270000, amb domicili a  Plaça del Molí S/N.  08256 Rajadell. Telèfon 938369026. Email: info@moliderajadell.org) degudament inscrits al Registre General de Protecció de dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a l’objecte d’accedir a la informació i als serveis facilitats per Moliolirajadell.cat a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals de les empreses de el grup.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Moliolirajadell.cat els canvis que es produeixin en els mateixos. L’usuari té dret a oposar-se a el tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

La política de privacitat de Moliolirajadell.cat garanteix a l’usuari en tot cas la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho a Moliolirajadell.cat enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@moliderajadell.org

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Moliolirajadell.cat exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic oa través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

Moliolirajadell.cat informa l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen a la fi de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@moliderajadell.org

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt